Administrative Staff

 

የሂዩማኒቲስፋኩልቲየሰራተኞች

ተ.

ሙሉ ስም

የስራ ቦታ

ስልክ

    1.

የሻለም መንግስቱ አብተው

ፀሐፊ

0918145207

  2.

ብርሐን ጓዴ ይሁኔ

ኤክስኪዩቲቭ ፀሐፊ እና ኦፊስ ማናጀር

0918725878

   3.

ታረቀኝ የሽዋስ አደመ

መረጃና ማስረጃ ጥንቅር

0918705595

    4.

መቅደስ ሳህሉ ካሴ

ተላላኪ

0918023446

    5.

አማረ መራ መተኪያ

እቃ ግ/ቤት

0918073376

    6.

ስንዱ አለሙ ተስፋሁን

ዳታ ቤዝ

0918371224

    7.

አልማዝ ነጋ ሰማ

መረጃና ማስረጃ

0918726173

    8.

ሰሚራ አለሙ እንግዳው

መረጃና ማስረጃ ጥጠንቅር

0918782621

    9.

ህይወት መልካሙ

ፀሐፊ

0918717274

   10.

ስንታየሁ አሰፋ

መረጃና ማስረጃ

0918726300

Share