የባህርዳርዩኒቨርሲቲበ2006 ዓ.ምሁለተኛውመንፈቀዓመትበሚከተሉትመደበኛኘሮግራሞችበሁለተኛዲግሪአመልካቾችንተቀብሎማስተማርይፈልጋል፡፡

1. ሂውማኒቲስፋኩልቲ

· TEFL

· TeAm

· Litracure,

· Lingustics

· Media & Communication

2. ሳይንስኮሌጅ

በባዮሎጅ

· Applied Micro Biology

· Biomedical Sceince

· Botanical Science

· Zoological Science

በኬሚስትሪ

· Analytical Chemistry

· Organic Chemistry

· Inorganic Chemistry

· Physical Chemistry

በፊዚክስ

· Space Physics

· Physical Electronics

· Solid State Physics

በሂሣብ

· Numerical Analysis

· Functional Analysis

· Algebra

3. በህግ

· Criminal Justics and Human Rights

4.በህክምናናጤናሳይንስኮሌጅ

· Public Health

deadline: 
Thursday, May 22, 2014 - 14:30 to Friday, May 23, 2014 - 14:30