Latest News

የባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ የተቀናጀ የዘር ዘርፍ ልማት ፕሮግራም (ISSD) የክልሉ አርሶ አደሮች ጥራት ያለው ዘር
እንዲያገኙ እና የምግብ ዋስትና እንዲረጋገጥ ከአማራ ክልል ግብርና ምርምር ኢንስቲት፣ ከአዴት ግብርና ምርምር፣
ከአማራ ክልል ግብርና ቢሮ እንዲሁም በዘርፉ ተሰማርተው ከሚሰሩ ባለድርሻ አካላት ጋር በጋራ እየሰራ ይገኛል፡፡
በመስክ ምልከታው ወቅት ከባሕር ዳር ፣ከጎንደር ፤ከደብረ ታቦር ፤ከደብረ ማርቆስ ዩኒቨርስቲዎች እንዲሁም
ከምዕራብ ጎጃም፤ ከአዊ፤ከምስራቅ ጎጃም፤ከሰሜን ጎንደር፤ከደቡብ ጎንደር ፤ከሰሜን ወሎ ዞኖች የሚመለከታቸው
ባለሙያዎች፣ ከፍተኛ አመራሮች እንዲሁም በክልሉ ውስጥ በዘር ዘርፍ ላይ የሚሰሩ የሥራ ክፍሎች በመስክ ምልከታው
ወቅት ተገኝተዋል፡፡
በሰሜን አቸፈር ወረዳ ሳንክራ ቀበሌ ላይ በተደረገው የመስክ ምልከታ ላይ ተገኝተው የእንኳን ደህና መጣችሁ እና
የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ የተቀናጀ የዘር ዘርፍ ልማት ፕሮግራም (ISSD/ አስተባባሪ የሆኑት
ዶ/ር ደረጀ አያሌው የተቀናጀ የዘር ዘርፍ ልማት ፕሮግራም (ISSD) በዋነኛነት የግብርናውን ክፍለ ኢኮኖሚ ከማገዝ
አኳያና የዘር ስርዓትን ለማሻሻል ከዛሬ 7 ዓመት በፊት የተቋቋመ እንደሆነ እና በክልሉ ባለፉት ስድስት ዓመት ውስጥ
የተሻሉና ጥራት አላቸው ተብለው የተመረጡ ዘሮችን በማባዛት በክልሉ ውሥጥ እንዲሁም ከክልሉ ውጭ ምርትና
ምርታማነትን ከፍ ማድረግ ላይ እየሰራ እንደነበር እና እያደገ የመጣውን ማህበረሰብ ለመመገብ ከፍተኛ የሆኑ ስራዎች
ሲሰራ እንደቆየ ጠቁመው አሁንም የውል ጊዜውን ለሶስተኛ ጊዜ በማራዘም ከዚህ በፊት ያልተነኩ ስራዎችን
ለመስራትና ከዚህ በፊት ትኩረት ሳይሰጠው የቆየውን የኢ-መደበኛወን የዘር ሥርዓት ለመደገፍ እየሰራ እንደሆነና በተለይ
በዚህኛው ዙር ሴት አርሶ አደሮችን በተለየ ሁኔታ ለመደገፍ እያመቻቸ የቆየ ቢሆንም በዚህ ዓመት ግን ወደተግባር
እንደተገባ ተገልጿል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የተቀናጀ የዘር ዘርፍ ልማት ፕሮግራም በኔዘርላንድ መንግስት የሚደገፍ ሆኖ
በኢትዮጵያ ላይ በሚገኙ አራት የመንግስት ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ማለትም ባሕር ዳር፣ ሀሮምያ፣ ሐዋሳ፣ መቀሌ
ዩኒቨርስቲ እንዲሁም የኦሮሚያ የዘር ልማት ኢንተርፕራይዝ ጋር በመተባበር በሀገሪቱ ላይ የሚታየውን የዘር ብዜት ችግር
ለመቅረፍ እየሰራ እንደሚገኝ እና ማዕከላቱ ለማሕበራት፣ ለግል ዘር አባዦች እንዲሁም ለዘርፍ ባለሙያዎች
የስልጠና፣ የልምድ ልውውጥ፣ የገንዘብ እርዳታ፣ የምክክር መድረክ ማዘጋጀት፣ ማስተዋወቅና የምርምር አገልግሎት
በዋነኛነት ሲሰጡ እንደቆየና አሁንም እየሰጠ እንደሚገኝ አስተባባሪው ገለፀዋል፡፡
የባሕር ዳር ዩኒቨርስቲ የተቀናጀ የዘር ዘርፍ ልማት ፕሮግራም (ISSD) ከስድስት ወረዳዎች 1200 አርሶ አደሮች
በመምረጥ የአጭር ጊዜ ስልጠና በመስጠጥ ወደ ስራ እንዲገቡ የተደረገ ሲሆን 1195 ወደ ስራው ሲገቡ 5 ያህሉ
በተለያየ ምክንያት ወደ ስራ ሳይገቡ እንደቀሩ ጠቁመው በአሁኑ ወቅት ፕሮጀክቱ በዳጉሳ፣
በስንዴ፣በጤፍ፣በቆሎ፣በአተር፣በገብስ፣ማሽላ ወዘተ የሰብል ዝርያዎች ላይ እየሰራ እንደሆነ ገልጸው በተለይ የዳጉሳን
ምርት ላማሳደግ 19 የዳጉሳ ዝርያወችን በማቅረብ ለእያንዳንዱ አርሶ አደር 3 የዳጉሳ ዝርያዎችን በመዝራት የትኛው
የተሸለ እና ምርታማ እንደሆነ አርሶ አደሮችን በማሳተፍ መለየት እና በሚቀጥለው ዓመት የበለጠ በማጠንከር ለመስራት
እየተዘጋጁ እንደሆነ የገለፁት የተቀናጀ የዘር ዘርፍ ልማት ፕሮግራም (ISSD) ህብረት ስራ ባለሙያ የሆነው አቶ ሚኒሊክ
ከፋለ ናቸው፡፡ ባለሙያው አክለውም አርሶ አደሮችን በማሳተፍ በኤክስቴሽኑ መርኀ ግበር ላይ ያልተካተቱ ነገር ግን
የማህበረሰቡን የኑሮ ደረጃ ከፍ ሊያደርጉ የሚችሉ ሰብሎች ላይ ትኩረት አደርገው እንደሚሰሩ ጠቁመዋል፡፡

2

በሰሜን አቸፈር ወረዳ በሰብልም ሆነ በምርት ሽፋን ከበቆሎ ቀጥሎ በሁተኛ ደረጃ የሚገኘውን የዳጉሳ ዝርያ ማህበረሰቡ
እንደ ጤፍ፣ስንዴ ወዘተ በመደበኛው የዘር ስርዓት ዘር የማይቀርብለት በመሆኑ እስከ አሁን ድርስ ተጠቃሚ ሳይሆን
እንደቆየ እና ነገር ግን ይህን ችግር በመረዳት የባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ የተቀናጀ የዘር ዘርፍ ልማት ፕሮግራም /ISSD/
ለመስራት እያደረገ ያለው ጥረት ሊደነቅ እንደሚገባ የተናገሩት የሰሜን አቸፈር ወረዳ የሰብል ባለሙያ የሆኑት አቶ ዘመነ
ወርቁ ናቸው ፡፡
በመስክ ምልከታው ከሰሜን አቸፈር ወረዳ የግል ዘር አብዥ ድርጅት (እናጌት) እንዲሁም ከቡሬ ወረዳ በቀጥታ የዘር
ግብይት ስርዓት የተሳታፊ የዘር ብዜት ህብረት ሥራ ማህበር (ሰርተን እንደግ) የመስክ ምልከታው የተካሄደባቸው
ማህበራት ናቸው፡፡ በመስክ መልከታው ወቅት አግኝቼ ቃለ መጠይቅ ያደረጉላቸው አርሶ አደር በትሀ አስማረ እና
ይህዓለም ተሰራ እንዳሉት በመጀመሪያ ሲነገረን ሙሉ በሙሉ ለመቀበል ተቸግረው እንደነበር እና መንግስት ያመጣው
ይጠቅም እንደሆነ እንጂ አይጎዳም በማለት ለሁለት ቀን የተሰጠውን ስልጠና እንደወሰዱ እና ወደስራ እንደገቡ ጠቅሰው
ከቡቃየው ጊዜ ጀምሮ እስከ ፋሬው ድረስ ያለው ሄደት በጣም አስደሳች እንደሆነ ተናግረዋል፡፡
በመጨረሻም ከመስክ ምልከታው የተገኙ ጠንካራና ደካማ ጐኖችን በማንሳት የተለያዩ ውይይቶችና የመፍትሄ
አቅጣጫዎችን ተሳታፊዎቸ አስቀምጠዋል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ የግብርናና አካባቢ ሳይንስ ኮሌጂ
ዲን የሆኑት ዶ/ር ሰለሞን አዲሱ የመስክ ምልከታው አይን ከፋች እንዲሁም አስተማሪና አበርታች እንደነበር ገለፀው፤
ዩኒቨርሰቲው ከመማር ማስተማሩ ባለፈ የማህበረሰቡን ችግር የሚቀርፉ ምርምሮችን እያካሄደ እንደሚገኝ እና ለአርሶ
አደሮች እንዲሁም በዘር ዘርፍ ለሚሰሩ አካላት የረጅም እንዲሁም የአጭር ጊዜ ስልጠናዎች እንደሚሰጡ እና ከጐናቸው
በመቆም በጋራ እንደሚሰራ አሳስበዋል፡፡

The Ethiopian Maritime Academy brings together some of the most highly capable Ethiopian engineering graduates for a 6-month training program. The goal of the training is to provide trained and qualified man power for international maritime business operators.

The training provides cadets with a harmonious learning environment where they have access to all the necessary tools for becoming world-class seafarers.

The academy continued training and supply of highly competitive cadets which can positively impact international maritime business venture.

Accordingly, 104 cadets /officers in charge of an Engineering Watch and Electro-Technical officers) admitted to BDU' Maritime Academy before 6 months have effectively completed their training. The graduation is celebrated in the presence of Prof. Sarah Anyang, the African Union Commissioner for Human Resources, and Science and Technology, Dr. Baylie Damtie (President of the university), and representatives of EMTI.

BDU’s Institute of Disaster Risk Management and Food Security Studies has hosted the annual consultative meeting of Partners Enhancing Resilience for People Exposed to Risk (Periperi U) under the theme “A call to engage: Deepening Risk Knowledge –Advancing Resilience).

In his introductory remark to the meeting Dr. Abrhamh Mebrat, director of the IDRMFSS, noted that the objective of hosting the annual consultative meeting is to share knowledge and experience on building disaster resilient community. The meeting would also be a beginning to work hand-in-hand to bring risk free and resilient Society, he added.

Natural hazards and human-induced disasters are recurrent phenomenon in Africa causing loss of life and livelihoods, displacement of people, damages to public and infrastructures, and that it is by application of science and technology through education, research and outreach endeavors that we will reduce these problems, said BDU’s Vice-President for Research and Community Service Dr. Mulunesh Abebe in her opening speech. In this regard, Bahir Dar University has introduced Disaster Risk Management education to be equipped with all the scientific capabilities of forecasting and managing disaster and risks, she added.

Her Excellency Prof. Sarah Anyang, the African Union Commissioner for Human Resources, and Science and Technology, different Periperi U partners, representatives from UN agencies, NGOs and Universities have attended the meeting.

Finally, Prof. Sarah and her team have visited BDU and discussed with BDU’s President about the contribution of universities in general and Pan African Universities (run by African Union) in Particular in the development of Africa.

የባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ ቦርድ በ07/01/2010 ባደረገው ስብሰባ የዩኒቨርሲቲው መምህርና ተመራማሪ ለሆኑት ዶ/ር አለማየሁ ቢሻው አምስተኛውን የሙሉ ፕሮፌሰርነት ማዕረግ ሰጥቷል፡፡ በመሆኑም የኢንፎርሜሽንና ስትራቴጂክ ኮሚኒኬሽን ም/ፕሬዚዳንት ጽ/ቤት በመላው የዩኒቨርሰቲው ማህበረሰብ ስም አምስተኛውን የሙሉ ፕሮፌሰርነት ማዕረግ ዕድገት ላገኙት ለፕሮፌሰር አለማየሁ ቢሻው “እንኳን ደስ አለዎት!” እያለ የደረጃ እድገቱ በዩኒቨርሰቲው እየተከናወነ ላለው ተቋማዊ ለውጥ ስኬት ፋና ወጊ በመሆኑ የተሰማውን ደስታ ለመግለጽ ይወዳል፡፡

ፕሮፌሰር አለማየሁ ቢሻው በትምህርት እና ስነ-ባህሪ ኮሌጅ መምህርና ተመራማሪ ሲሆኑ ከመደበኛ ሥራቸው በተጨማሪ በኮሌጁ እና በዩኒቨርስቲው ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያበረከቱ የሚገኙ ምሁር ናቸው፡፡ በመሆኑም ከመማር ማስተማሩ ጐን ለጐን ከ32 በላይ ችግር ፈች የሆኑ የምርምር ሥራዎችን በሀገር ውስጥ እና በዓለም አቀፍ ደረጃ ታዋቂ በሆኑ ጆርናሎች በማሳተም ለሀገርና ለወገናቸው አበርክተዋል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ 13 ያልታተሙ ምርምሮችን እና 4 የፖሊሲ ግብዓት የሚሆኑ ስራዎችን ሰርተዋል፡፡

ፕሮፌሰር አለማየሁ ቢሻው ሌሎች ለዕድገቱ የሚጠየቁ መስፈርቶችን ከምርምር ሥራዎቻቸው ጎን ለጎን በተሰጣቸው ኃላፊነት ሁሉ በመግባት የድህርምረቃ ጥናት ዲን፣ የፕሬዘዳንት ጽ/ቤት ሃላፌ፣የባሕር ዳር ኢዱኬሽን ጆርናል ዋና ኢዲተር፣ የስርዓተ ትምህርት ፒኤችዲ ፕሮግራም መሪ፣ የፕላኒንግ ኦፊሰር፣ የርቀት ትምህርት አስተባባሪ፣ የተማሪዎች ዲን፣ የማህበረሰብ አገልግሎት አስተባባሪ በመሆን የሰሩ እና በሌሎች የተለያዩ የኮሚቴ ስራዎችም ከፍተኛ አስተዋፅኦ አድርገዋል፡፡

በማህበረሰብ አገልግሎት ዘርፍም በሙያቸው በርካታ አገልግሎቶችን በመስጠት ሀገርና ወገን የሚጠቅም ሥራ እያበረከቱ ያሉ ምሁር መሆናቸውን በመገንዘብ ጭምር ነው የዩኒቨርሲቲው ቦርድ ሙሉ ኘሮፌሰርነት የማዕረግ እድገት የሰጣቸው፡፡

BDU and the University of Cape Town, South Africa have signed MoU to promote international cooperation and collaboration in the field of education in general and research in particular.

Both institutions have specifically agreed to work together on areas such as, encouraging faculty and student exchange, development of progression programs, developing short term courses and internships, joint research and development projects, organizing joint conference and workshops, Co-Publishing and launching of dual postgraduate programs.

The president and Vice presidents of Bahir Dar University have discussed with Finland Ambassador to Ethiopia H.E Helena Airaksinen and her team today at wisdom Tower to work together on different areas of collaborations. They have particularly discussed about the modality of delivering “Finland 100-women in Society and Development” seminar, which will be held in Bahir Dar on 10th and 11th of November 2017 as part of the celebration of 100 years of independence of Finland. 

BDU’s President Dr. Baylie Damtie has received “AFRICA VICE CHANCELLOR/PRESIDENT/ OF THE YEAR-2017” award from All Africa Students Union (AASU) during the 6th edition of the Union’s summit at the Cape Coast, Ghana from August 18-25, 2017.  The award is given in recognition of Dr. Baylie’s important role in promoting quality higher education in Ethiopia as well as for his immense support for students’ role in governance. The award has also take cognizant of Dr. Baylie’s quest for exceptional excellence and continual improvement within the higher education space in the continent.   All Africa Students Union is a Pan African Students organization formed to galvanize the young people particularly students into all the efforts geared towards the development of the African continent. It was established in 1972 and now has presence in all 55 countries, and has played among other, an important role in the struggle against colonialism and apartheid in Africa.  The union has been honoring personalities and institutions that have distinguished themselves in their areas of endeavor to uplift Africa from its current predicaments.   

Bahir Dar University School of Law has held a one day international curriculum validation workshop to launch PhD program in Law today at Peda Campus, old Senate Hall. 

In his introductory remark to the workshop, Ato Alebachew Birhanu, Director of the Law School, noted that because of the ever increasing demand for qualified legal professionals with high level training, the school has decided to expand its horizon of training into doctoral program in law, particularly in public international law and business law. 

In the occasion, Ato Alebachew has also made a brief explanation about the law school and the activities it’s been undertaking to become a center of excellence in law and other related fields. The school is among the nation’s leading law schools in areas, such as the quality of education and training it provides and in the innovative postgraduate programs it run, according to Ato Alebachew. The school is also exemplary in terms of having a sustainable and reputable bi-annual legal journal, which has been serving as a forum for legal scholars and practitioners to publish quality manuscripts, he added.  

Speaking about the community engagement of the Law School, Ato Alebachew pointed out that the school has been providing free legal aid service to the vulnerable members of the society here in Bahir Dar and the surrounding woredas by involving its teaching staff as well as students. 

In his opening remark to the workshop BDU’s Vice President for academic affairs, Dr. Matebe Tafere said that the lunching of the PhD program by the Law School is in line with the university’s vision of becoming one of a premier research university in Africa by 2025. 

Given the critical need for highly trained legal professionals in the country, it is imperative for the School of Law to launch PhD program. This is specially necessary to ensure continuity in the knowledge building, keeping up-to-date with newly emerging rudiments in the legal system of the country as well as the global system. 

BDU School of Law is going to be the Second law School in Ethiopia in launching PhD program in law preceded by Addis Ababa University School of Law just by one year.
 
In the workshop, external reviewers from Addis Ababa University; Ghent University, Belgium; Kutztown University USA, and the School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London, UK have participated. 

In addition, the School will also hold a curriculum review workshop tomorrow (25th of August, 2017) in order to launch additional two new masters programs (LLM in Construction Law and Dispute Resolution, and MA in Governance and Development Studies).

BDU and Gafat Endowment have signed memorandum of understanding aimed at strengthening cooperation between the two institutions in research, capacity building trainings, business development and financial administration in the fields of agriculture, construction, water well drilling, consultancy, agro processing and manufacturing on mutually benefiting basis.

BDU’s vice president for Information and Strategic Communication Dr. Fikreselam Gared and General Manager of Gafat endowment Mr. Shimels Belachew have signed the memorandum today at wisdom tower. 

The Blue Nile water Institute of Bahir Dar University is one of the newly established research institute with the objective of carrying out applied and basic researches on water resources utilization, development and management in the Blue Nile Basin.  Within this framework the institute has been undertaking different research works in collaboration with national and international institutions.   Today, the institute has received research data collection equipments as a donation from Wisconsin, Jhons Hopkins and other universities of USA.  The equipments are ideal for field research data collection and would take the work of the institute into heights, said the director of the institute Dr. Aseged Gashaw. 

Pages