Error message

  • Notice: Undefined index: ALDI_theme_ in drupal_theme_initialize() (line 100 of C:\wamp\www\bdu.edu.et\includes\theme.inc).
  • Notice: Trying to get property of non-object in _drupal_theme_initialize() (line 146 of C:\wamp\www\bdu.edu.et\includes\theme.inc).
  • Notice: Trying to get property of non-object in _theme_load_registry() (line 335 of C:\wamp\www\bdu.edu.et\includes\theme.inc).
  • Notice: Undefined index: ALDI_theme_ in theme_get_setting() (line 1440 of C:\wamp\www\bdu.edu.et\includes\theme.inc).

አዝማሪ ከየት ወደ የት

2ተኛው አለም አቀፍ የአዝማሪ አውደጥናት “አዝማሪ ከየት ወደ የት” በሚል መሪ ቃል በባሕርዳር ዩኒቨርሲቲ ተካሄደ:: በአዝማሪዎች ግጥም ድርደራና የመሰንቆ ጨዋታ በታጀበው ሥነ-ሥርዓት ላይ ስለ አዝማሪ ቅኝት እና የአዝማሪነት ሙያ፤ እንዲሁም የአዝማሪነት ሙያ የማንነት መገለጫ የሆነውን ባህል ለማስተዋወቅ ያለውን ፋይዳ፣ አዝማሪዎች የሚገጥሟቸው ግጥሞች የርዕስ ጉዳዮች ጥልቀት እና የመሰሳሉ ጥናታዊ ፅሑፎች ቀርበዋል፡፡ 
የአባይ የባህልና ልማት ጥናትና ምርምር ማዕከል ዳይሬክተር ዶ/ር ሙሉቀን አንዷለም እንዳሉት የአውደ ጥናቱ መከበር ዋና ዓላማ በሀገራችን ዘመናትን የተሻገረው የአዝማሪዎች ቅኝት እስካሁን ድረስ የሚገባውን ትኩረት ስላልተሰጠው የተለያዩ ተመራማሪዎችን፣ የሚመለከታቸውን ባለድርሻ አካላትንና አዝማሪዎችን በጋራ በማወያየት ሙያው ትኩረት የሚያገኝበትን መንገድ ለማመቻቸትና ለውጥ እንዲመጣ ለመስራት ያለመ መሆኑን ገልፀዋል፡፡
 

Feedback